<-- FÖREGÅENDE


I panelen: Anders Lorentzon (verksamhetsledare Teatercentrums Östra region), Anna Wallander (skådespelare), Jenny Sjödin (RFHL Stockholm, f.d. hemlös), Reidar Persson (ordförande i föreningen Bygg Din Framtid). Diskussionsledare: Per Sternbeck (RFHL Stockholm). Debatten fortsätter.