<-- FÖREGÅENDE NÄSTA -->


Bio Centrums biografföreståndare Alexander Olin hälsar välkommen genom att spela ett stycke.